Frederikssund Kommunes logo

Omsorg og ældre

Udvalget har følgende medlemmer:

Se dagsordner og referater fra udvalgets møder.

Udvalgets ansvarsområder

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af ældre-, omsorgs- og træningsområdet. Herunder:

 • Visitation
 • Hjælpemidler
 • Personlig og praktisk hjælp
 • Sygepleje
 • Plejeboliger og midlertidige pladser
 • Træning og genoptræning efter serviceloven
 • Træning og genoptræning efter sundhedsloven
 • Madproduktion
 • Daghjem
 • Samarbejde med frivillige og brugerstyrede centre
 • Samarbejde med Ældrerådet
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner under udvalgets område samt bruger- og pårørenderåd inden for udvalgets område.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Politikker og planer indenfor udvalgets område
 • Bygge- og anlægsopgaver indenfor udvalgets område.