Frederikssund Kommunes logo

Klima, natur og energi

Udvalget har følgende medlemmer:

Se dagsordner og referater fra udvalgets møder.

Udvalgets ansvarsområder

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af klima, natur og energiområdet. Herunder:

 • Klimaplanlægning
 • Klimatilpasning
 • Danmarkskort 2020
 • Natur og naturforvaltning
 • Mobilitetsplanlægning
 • Drivhusgasreduktioner
 • Strategisk energiplanlægning
 • Samarbejde med Klimarådet
 • Samarbejder med Grønt Forum.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Politikker og planer indenfor udvalgets område
 • Bygge- og anlægsopgaver indenfor udvalgets område.