Frederikssund Kommunes logo

Vækstudvalget

Vækstudvalget har følgende medlemmer:

Se dagsordner og referater fra udvalgets møder.

Udvalgets ansvarsområder

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet samt erhvervsområdet. Herunder:

 • Opgaver og ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsespolitik
 • Opgaver og ydelser efter lov om aktiv socialpolitik
 • Opgaver og ydelser efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel
 • Opgaver i relation til danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.
 • Jobmesse
 • Ungekontakten
 • Erhvervspolitik og –strategi
 • Erhvervsservice og –udvikling, herunder erhvervsudvikling i Vinge og samarbejde med Frederikssund Erhverv og Væksthus Hovedstaden
 • Fælles nordsjællandsk vækstdagsorden
 • Turisme
 • Varetager den umiddelbare forvaltning af de politikker og planer, der er vedtaget af Byrådet, indenfor udvalgets område
 • Bygge- og anlægsopgaver under udvalgets område
 • Dialogmøder med Frederikssund Erhverv
 • Dialog med Rådet for Viden og Erhverv
 • Dialog med brancheorganisationer
 • Dialog med samtlige interessenter på Campus og uddannelsesinstitutioner

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Politikker og planer indenfor udvalgets område.
 • Bygge- og anlægsopgaver indenfor udvalgets område.