Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Udvalget for By og Land

Udvalget for By og Land har følgende medlemmer:

Se dagsordner og referater fra udvalgets møder.

Udvalgets formål

Opgaveudvalget er nedsat af Byrådet med henblik på understøtte udvikling i hele Frederikssund Kommune, med særligt fokus på sammenhængen mellem by og land. Udvalgets mål er:

  • At skabe sammenhænge i kommunen, både mellem by og land og mellem lokalsamfund.
  • At sikre, at borgerne oplever at det er en sammenhængende kommune, med gode forbindelser, som de bor og lever i.
  • At bidrage til attraktive lands- og bymiljøer – det skal være attraktivt at leve og bo overalt i Frederikssund Kommune.
  • At bidrage til øget vækst, erhverv og bosætning i kommunen.
  • At understøtte et varieret udbud af boliger og boformer.
  • At varetage kommunens opgaver vedr. overordnet infrastruktur – herunder interessevaretagelse i forhold til statslige infrastrukturinitiativer.
  • At bidrage til at den kollektive trafik kan understøtte en kommune i balance.
  • At udvikle initiativer, der kan understøtte en sammenhængende kommune.