Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget har følgende medlemmer:

Se dagsordner og referater fra udvalgets møder.

Udvalgets ansvarsområder

Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af uddannelses- og ungeområdet samt særlig støtte til børn og unge. Herunder:

 • Folkeskolen
 • Ungdomsskolen
 • Skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber
 • Særlig støtte til børn og unge
 • Handicappede børn
 • SSP-samarbejde
 • Opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Opgaver i relation til Campus, FGU og ungdomsuddannelser
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner under udvalgets område
 • Dialog med brugerbestyrelser i klub og skole

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Politikker og planer indenfor udvalgets område
 • Bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område