Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Plan- og miljøudvalget

Plan- og miljøudvalget har følgende medlemmer:

Se dagsordner og referater fra udvalgets møder.

Udvalgets ansvarsområder

Plan- og miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af miljø- og planområdet samt arealanvendelse. Herunder:

  • Lokalplaner
  • Landzonetilladelser
  • Overordnet infrastruktur
  • Byggemodning
  • Byggesager, BBR og ejendomsoplysning
  • Miljø – herunder myndighedsopgaver samt natur og naturforvaltning.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

  • Politikker og planer indenfor udvalgets område
  • Bygge- og anlægsopgaver indenfor udvalgets område.