Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Opvækstudvalget

Opvækstudvalget har følgende medlemmer:

Se dagsordner og referater fra udvalgets møder.

Udvalgets ansvarsområder

Opvækstudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af 0-6 års området. Herunder:

  • Dagpleje
  • Vuggestuer
  • Børnehaver
  • Specialbørnehave
  • Samarbejde med private og selvejende institutioner under udvalgets område
  • Dialog med brugerbestyrelser i dagtilbud

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

  • Politikker og planer indenfor udvalgets område
  • Bygge- og anlægsopgaver indenfor udvalgets område.