Frederikssund Kommunes logo

Er min grund forurenet

Region Hovedstaden kortlægger forurenede grunde

Oplysninger om forurenede grunde samles i Region Hovedstaden. Regionen kortlægger grunde, hvor der konstateres forurening eller hvor der er oplysninger om aktiviteter, der kan medføre forurening. Hvis din grund er kortlagt på vidensniveau 2 (V2) er der konstateret forurening, mens regionen har oplysninger om potentielt forurenende aktiviteter, hvis den er kortlagt på vidensniveau 1 (V1).

Læs mere om forurenede grunde her

Jordflytning

Skal du flytte mere end 1,8 tons jord (> 1 m3) overskudsjord bort fra din ejendom, kan du være omfattet af de regler, der findes for jordflytning.

 Reglerne omfatter anmeldelse af jordflytning og dokumentation for jordens forureningsgrad.

 Sådan skal du anmelde din jordflytning

Du skal anmelde din jordflytning online via jordweb.dk

 Hvornår skal du anmelde din jordflytning?

Du skal anmelde din jordflytning hvis:

  • Jorden er opgravet på en ejendom, der er områdeklassificeret
  • Jorden er forurenet
  • Jorden er opgravet på kortlagt ejendom
  • Jorden er opgravet på offentlig vej
  • Jorden flyttes bort fra et godkendt modtageanlæg

Er din jordmængde mindre end 1 m3, og jorden hverken syner eller lugter forurenet og ikke kommer fra en ejendom med kendt forurening eller er kortlagt, kan du køre jorden på genbrugsstationen uden anmeldelse.

Er der tale om større jordmængder, skal jorden bortskaffes på anden vis. Kontakt evt. en godkendt jordmodtager, en vognmand eller en entreprenør.

Du kan tjekke om jorden er fra områdeklassificeret areal eller forureningskortlagt på Frederikssund Kommunes webgis

Hvem skal anmelde din jordflytning

Er du en af de personer, der står på nedenstående liste, skal du som minimum sikre dig, at din jordflytning er anmeldt:

  • Grundejer af ejendommen, hvor jorden er opgravet
  • Bruger af ejendommen, hvor jorden er opgravet
  • Bygherre for projektet, der giver anledning til jordflytningen
  • Den som er ansvarlig for jordflytningen (herunder entreprenør)