Frederikssund Kommunes logo

Brændeovne, pillefyr m.m.

Du skåner miljøet, og generer dine omgivelser mindst muligt, hvis du fyrer korrekt.

I Forskrift for brug af fastbrændselsovne kan du se, hvordan du reducerer røggener og mindsker udledning af sundhedsskadelige gasser og partikler til omgivelserne.

Bekendtgørelser og regler

Har du en brændeovn fra før 2003, skal den udskiftes eller sløjfes ved ejerskifte af din bolig.

Kommunerne har mulighed for at vedtage en forskrift, der siger, at brændeovne fra før 2008 skal sløjfes eller udskiftes, hvis boligen ligger i område med kollektiv varmeforsyning. 

Frederikssund Kommune har ikke vedtaget forskrift om udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne fra før 2008.

Det er kun ved ejerskifte, at ældre brændeovne fra før 2003 i Frederikssund Kommune  skal udskiftes.