Frederikssund Kommunes logo

Brændeovne, pillefyr m.m.

Du skåner miljøet, og generer dine omgivelser mindst muligt, hvis du fyrer korrekt.

I Forskrift for brug af fastbrændselsovne kan du se, hvordan du reducerer røggener og mindsker udledning af sundhedsskadelige gasser og partikler til omgivelserne.