Frederikssund Kommunes logo

Støj

Frederikssund Kommune har mulighed for at gribe ind via miljølovgivningen i visse typer af sager om støjgener.

Kommunen skrider kun ind, hvis det vurderes at genen er væsentlig. Her er det afgørende om genen ligger ud over det støjniveau du almindeligvis må acceptere i det område du bor i.

Støj fra erhvervsaktiviteter, herunder bygge/anlæg

Frederikssund Kommune har vedtaget en forskrift for støj og vibrationer samt miljøregulering af visse aktiviteter som trådte i kraft 5. marts 2019. Denne forskrift fastsætter præcise grænser for hvor meget der må støjes, og på hvilke tidspunkter.

Motoriserede haveredskaber, værktøj og lignende

Klager over motoriserede haveredskaber, værktøj ol. bør rettes til grundejer- eller boligforeningen. Disse har ofte regler for i hvilke tidsrum det er tilladt at bruge støjende redskaber.

I ekstreme tilfælde, hvis der for eksempel bruges motorsav om aftenen eller natten, bør politiet kontaktes, da det er en overtrædelse af ordens bekendtgørelsen. 

Støj fra fester og høj musik

Kommunen kan ikke behandle klager over høj musik og støjende adfærd fra privatpersoner. Her henvises til politiet.