Frederikssund Kommunes logo

Husdyr

Høns og Fugle

Det er tilladt at have et hønsehold på op til 30 høns i landzone. Skal du have flere end 30 høns, skal det anmeldes til kommunen.

Det er tilladt at holde op til 10 høns eller tilsvarende andre fuglehold i byzoner og sommerhusområder. Vil du have et større hønsehold end 10 høns i byzone og sommerhusområder, skal du søge om det hos kommunen. Du kan ifølge loven, holde op til 30 høns i byzone og sommerhusområder.

Vil du holde høns, og især hane, er det en god idé at tale med sine naboer om det. Det er især hanegal, der giver anledning til gener for naboer. Frederikssund Kommune anbefaler, at hønseholdet etableres med hønsehus og hønsegård hvor hønsene skal opholde sig.

Regulativ for hønsehold i Frederikssund Kommune er vedtaget den 11. maj 2022.

Regler for dyrehold

Det er størrelsen på dit dyrehold, der har betydning for, hvilke regler du er omfattet af. I nedenstående afsnit kan du læse mere om, hvilke regler dit dyrehold skal overholde både for erhvervsmæssigt landbrug og hobbybrug.

Her kan du læse om, hvad der gælder for et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold og for et erhvervsmæssigt dyrehold.

Her finder du anmeldeskema for mindre dyrehold.

Klage over miljøforhold

Vil du klage angående miljøforhold i kommunen, kan du anvende selvbetjeningsløsningen, Klageskema - Miljø.