Frederikssund Kommunes logo

Tomgangsregulativ

Byrådet har i et regulativ fastsat en grænse for såkaldt tomgangskørsel. Det betyder, at motoren i et holdende motorkøretøj ikke må være i gang længere end højest nødvendigt og højest et minut. Ved fjernelse af is og du af ruder tillades dog to minutter.

Bestemmelsen gælder ikke når motorkøretøjet holder i trafikkø, eller hvis det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion, er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning, komprimering af affald, trykluft, reparation m.m. Bestemmelsen gælder heller ikke udrykningskøretøjer.

Læs tomgangsregulativet her.