Frederikssund Kommunes logo

Afbrænding

I følge miljølovgivningen er afbrænding af affald kun tilladt på godkendte forbrændingsanlæg, for eksempel hos affaldsselskabet Vestforbrænding.

Afbrænding er dog tilladt i fire tilfælde

 1. Sankthansbål den 23. juni, kun bestående af haveaffald
 2. Lejrbål - hvis der bruges rent, tørt brænde
 3. Haveaffald må afbrændes i landzone i perioden 1. december til 1. marts (sommerhusområder er byzone)
 4. Erhvervsmæssig afbrænding af skovaffald og naturpleje samt af halm på landbrugsejendomme.

Her finder du folder om regler for afbrænding.

Vilkår og afstandskrav for afbrænding af haveaffald, hygge- og lejrbål og Sankt Hans bål er nærmere beskrevet i folderen Grill, bål og ukrudtsbrænder og i Frederiksund Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

 Så længe vilkår og afstandskrav er overholdt, skal der ikke søges om tilladelse til afbrænding.

  Vi anbefaler, at afbrænding af afskåret og afklippet materiale fra skovbrug, landbrug, gartnerier og naturplejeaktiviteter m.v. anmeldes  alarmcentralen (1-1-4),ca ½ time før afbrændingen, så unødig udrykning undgås.

  Vilkår og afstandskrav for afbrænding af afskåret og afklippet materiale er nærmere beskrevet i Vejledning til afbrændingsbekendtgørelsen.

  Halmafbrænding er i enkelte tilfælde tilladt på landbrugsejendomme.

  Afbrændingsforbud

  I nogle perioder kan der være så tørt i naturen, at det ikke er forsvarligt at anvende ild og afbrænde. I de tilfælde udstedes der et afbrændingsforbud.

  brandfare.dk kan du finde en række oplysninger om brandfare i naturen i Danmark. Siden indeholder blandt andet gode råd om at undgå brand i naturen, en oversigt over eventuelle afbrændingsforbud i kommunerne samt brandfareindekset, som på et kort viser hvor stor risikoen for brand er rundt om i landet.

  Brandfare.dk er etableret i samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber og KL.

  Vi vil normalt også informerer om et afbrændingsforbud i Frederikssund Kommune via nyheder her på hjemmesiden.