Frederikssund Kommunes logo

Afbrænding

I følge gældende affaldsbekendtgørelse er afbrænding af affald kun tilladt på godkendte forbrændingsanlæg, for eksempel hos affaldsselskabet Vestforbrænding.

Afbrænding er dog tilladt i 3 tilfælde

  1. Sankthansbål den 23. juni, kun bestående af haveaffald
  2. Hygge- og lejrbål, hvis der bruges rent, tørt brænde
  3. Erhvervsmæssig afbrænding af skovaffald og naturpleje, samt af halm på landbrugsejendomme med forudgående tilladelse

Afbrænding af haveaffald ødelægger næringsstoffer og kan være til gene for naboer. Derfor er afbrænding af haveaffald  forbudt. Den eneste undtagelse er til Sankt Hans den 23. juni. Afbrænding skal ske under hensyntagen til brandsikkerheden.

Ansøgning om tilladelse til afbrænding angående punkt 3, kan ske ved indsendelse af udfyldt skema til kommunen på e-mail miljoevirksomhed@frederikssund.dk

Ansøgning skal ske senest 14 dage før afbrænding ønskes foretaget.

Afbrændingsforbud

I nogle perioder kan der være så tørt i naturen, at det ikke er forsvarligt at anvende ild og brænde af. I de tilfælde udstedes der et afbrændingsforbud.