Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsrapporter for Frederikssund Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapporter for Frederikssund Kommunes folkeskoler er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om "Kvalitetsrapporter i folkeskolen".

Formålet med arbejdet er, gennem tilvejebringelse af dokumentation at styrke Byrådets mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolens drift og udvikling.

Kvalitetsrapporten skal forelægges Byrådet hvert andet år inden årets udgang og eventuelle opfølgende handleplaner skal vedtages i Byrådet i december måned. 

Kvalitetsrapport for skoleåret 2018-2019
Tillæg til Kvalitetsrapport for skoleåret 2018-2019.

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016-2017

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014-2015 

Børnetrivselsundersøgelsen 2018 og datasikkerhed

Frederikssund Kommune gennemfører i 2018 en børnetrivselsundersøgelse på dagtilbudsområdet.

Her kan du læse om datasikkerheden i den forbindelse.