Frederikssund Kommunes logo

Styrelsesvedtægt CampusU10

Styrelsesvedtægten for CampusU10 omfatter den fælles bestyrelse og fælles ledelse af Frederikssunds kommunale ungdomsskole og 10. klasse. Sammen med relevant lovgivning i folkeskoleloven og ungdomsskoleloven regulerer vedtægten kompetencefordelingen mellem Byrådet, CampusU10’s bestyrelse og skolens leder.

Styrelsesvedtægten indeholder:

  • Skolebestyrelsernes valg og sammensætning, beføjelser og mødevirksomhed
  • Skoleleders beføjelser
  • Elevinddragelse

Se styrelsesvedtægt for CampusU10

Bilag 1: Bestyrelsens sammensætning og beslutningsvaretagelse