Frederikssund Kommunes logo

Praktiske oplysninger

Hvis du er tilflytter og har skolesøgende børn
Der findes forskellige transportmuligheder for skolebørn i Frederikssund Kommune
Feriekalender for indeværende og kommende skoleår.
Skoleskift fra en folke-, fri- eller privatskole til en folkeskole i Frederikssund Kommune.