Frederikssund Kommunes logo

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen

Det fremgår af folkeskoleloven, at Byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Styrelsesvedtægten vedrører  kompetencefordelingen mellem Byrådet, skolebestyrelsen og skolens leder.

Styrelsesvedtægten regulerer sammen med relevant lovgivning styrelsen af Frederikssund Kommunens skolevæsen, herunder:

  • Skolebestyrelsernes valg og sammensætning, forretningsorden og beføjelser
  • Skolens ledelse
  • Samarbejdsstruktur og medarbejderinddragelse
  • Elevråd
  • Tværgående organer

Se Styrelsesvedtægten

Til styrelsesvedtægten hører en række bilag, der uddyber vedtægten, nemlig følgende:

Bilag 1 Fælles kommunal retningslinje for afholdelse af skolebestyrelsesvalg 

Bilag 2 Skolestruktur i Frederikssund Kommune

Bilag 3 Rammer for kommunens skolevæsen i øvrigt

Bilag 4 Husråd på skolerne

Styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommunes skolevæsen er revideret den 29. maj 2019.