Frederikssund Kommunes logo

MakerVærket

MakerVærket er et udviklingsrum for projektbaserede og eksperimenterende læringstilgange. Ambitionen er at fixe fremtidens skole- og arbejdsliv ved at hjælpe nye generationer og erhvervsliv til sammen at løse virkelige udfordringer med nye tilgange og redskaber. Det er både folkeskolelever og elever fra ungdomsuddannelserne, som kan bruge MakerVærket, ligesom kommunens virksomheder bliver en del af MakerVærket ved at komme med problemstillinger, de unge skal løse. På sigt vil det også blive muligt for borgere at bruge MakerVærket i forskellige sammenhænge.

MakerVærket er støttet af Villum Fonden med 6,7 millioner kroner i en tre årig periode frem til udgangen af 2023.

Videorundvisning i MakerVærket

Videoen giver dig en rundtur i MakerVærket på Campus.

Principper

MakerVærket baserer sig på principper mere end regler. Principperne rummer essensen fra de mest udbredte arbejdsmetoder, som eleverne kommer til at arbejde med. Det er metoder, hvor man tager udgangspunkt i en forståelse for den opgave, man vil løse, arbejder sammen i tværgående teams, arbejder iterativt ved hele tiden at justere sine løsninger efter målgruppens reaktioner og lærer at fremstille sin idé overbevisende.

De syv principper

  1. Hvor svært kan det være? - Vær ikke bange for det, du ikke kender. Prøv dig frem og søg hjælp, hvor du har behov for det. Hjælpen er der.
  2. Tænk med hænderne. Brug dine hænder, din kreativitet, når du skal finde en løsning. De kan altid hjælpe dig.
  3. Forskel er godt. Opsøg dem, der ikke er ligesom dig - sammen er I et bedre team. I det, du ikke kender, venter de største oplevelser.
  4. Bæredygtighed er en start. Vi skal give noget tilbage til det sted, vi bor.
  5. Sjov er noget, vi har sammen. Gør hvad du kan, for at alle har det godt.
  6. Gør noget, så jeg kan gøre det bedre. Start. Bare start, så skal nogen andre nok gøre det bedre, ligesom du kan hjælpe andre videre.
  7. Start med slutningen. Forstå dem, din idé skal gøre godt for.

Fakta om MakerVærket

MakerVærket er et samarbejde mellem folkeskolerne, U/Nord, Frederikssund Gymnasium, FGU, Campus U10, Ungdomsskolen, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune.

Forløberen for MakerVærket var det EU-støttede uddannelsesprojekt FUEL, som i løbet af tre år fik løftet det lokale optag på erhvervsuddannelserne til 28,6 procent, hvilket var højest i Region Hovedstaden.