Frederikssund Kommunes logo

Vision, metoder, strategier og procedurer

Frederikssund Kommune har en fælles vision for kommunens folkeskoler. Der arbejdes med tre læringsmetoder. Der er en strategi og handleplan for matematik, sprog og læsning. Der er en plan for strategisk kompetenceudvikling for pædagogiske medarbejdere.

Herudover finder du proceduren for skoleområdets håndtering af forældres henvendelser / klager vedrørende deres børns skolegang:

Frederikssund Kommunes procedure for visitation af børn til specialpædagogisk bistand er under revidering. Proceduren vil herefter være tilgængelig på hjemmesiden. Har du spørgsmål til visitationsproceduren, er du velkommen til at kontakte Center for Børn og Skole på adressen ppr@frederikssund.dk.