Vision, metoder, strategier og procedurer

Du kan blandt andet læse visionen for folkeskolerne i Frederikssund Kommune og om læringsmetoder, faglige strategier og strategisk kompetenceudvikling på kommunens skoleområde. Herudover finder du proceduren for skoleområdets håndtering af forældres henvendelser / klager vedrørende deres børns skolegang:

Frederikssund Kommunes procedure for visitation af børn til specialpædagogisk bistand er under revidering. Proceduren vil herefter være tilgængelig på hjemmesiden. Har du spørgsmål til visitationsproceduren, er du velkommen til at kontakte Center for Børn og Skole på adressen ubk@frederikssund.dk