Frederikssund Kommunes logo

10. klassetilbud

I skoleåret 2023 har vi startet et helt nyt 10. klasseprojekt i Frederikssund Kommune. Vi kalder det en efterskole, hvor eleverne sover hjemme. En 10. klasse hvor der er linjefag, valgfag, introtur og studietur samt mulighed for skitur i samarbejde med Ungdomsskolen.  Vi har tæt samarbejde med eksterne aktører, som forestår undervisning i forskellige fag, herunder Frederikssund Gymnasium, U/Nord Handelsgymnasium og Handelsskole, Ungdomsskolen, Musikskolen, E-sport Center, Idrætsforeninger og meget mere.

Vi har lavet en ny 10. klasse, som rummer en bred elevgruppe, og som bygger på fællesskaber. Ud over de faglige fællesskaber er eleverne også sammen i andre fællesskaber på tværs af valgfag og linjefag. Det vil sige, at selv om eleverne er forskellige fagligt og måske har matematik på forskellige hold, så kan de profitere af at være sammen i andre fællesskaber ved at have fælles linjefag eller valgfag.

Den ny 10. klasse i Frederikssund Kommune bygger på høj faglighed, både for de fagligt stærke og for de ikke så fagligt stærke elever. Vi har blandt andet etableret et valgfagstilbud, som vi kalder 0.g. 0.g er et gymnasieforberedende tilbud, som forbereder eleverne på gymnasielivet og som letter overgangen til gymnasiet efter 10. klasse. Undervisningen foregår på henholdsvis Frederikssund Gymnasium og U/Nord Handelsgymnasium, og her bliver eleverne undervist af gymnasiets lærere. Samtidig har vi en erhvervslinje, hvor elever som måske er uafklarede, har mulighed for at komme i praktik, brobygning og på virksomhedsbesøg, for at finde den retning, som giver særlig mening for dem.

I 10. kasse laver vi differentieret undervisning for at tilpasse undervisningen til de forskellige elever og deres faglige niveau. Vi har også mulighed for at lave individuelle skemaer, hvis der er et særligt behov for dette.

Den ny 10. klasse danner rammen om et rart miljø og en mobbefri kultur. Alle skal have det godt i 10. klasse, og vi gør meget ud af, at der skal være plads til forskellighed og til at være den man er. Derudover er begrebet skoleglæde et nøgleord for os.