Frederikssund Kommunes logo

Program for stærkere læringsfællesskaber

Program for stærkere læringsfællesskaber er et skoleudviklingsprojekt hvor målet er at finde gode løsninger i klasserummet, i ledelse og på tværs af kommunen for at understøtte inkluderende læringsfællesskaber i folkeskolen.

Projektet står på en analyse lavet af Kommunernes Udviklingscenter, Komponent, i efteråret 2022 på tværs af kommunens skoler. I januar 2023 kom Komponent med en række anbefalinger til at sikre en stærk folkeskole med inkluderende læringsmiljøer og sunde børnefællesskaber, hvor flest muligt trives og får de bedste betingelser for at kunne tage en ungdomsuddannelse. Ønsker du at se analysen, kan du kontakte Center for Børn og Skole for at få den tilsendt.

I august 2023 godkendte udvalget handleplanen for Frederikssund Kommunes arbejde med Program for stærkere læringsfællesskaber. Handleplanen danner rammen for det udviklingsarbejde, der pågår på skoleområdet nu og i de kommende år.

Hvorfor

I Frederikssund Kommune ønsker vi en skole, hvor børn oplever at være en del af et læringsfælleskab, hvor de glade for at være og hvor de lærer en masse, som de kan bruge i deres hverdag og videre liv.  

I skolen skal børn have gode relationer til de voksne, hvor børnene føler sig set, hørt og forstået. Børnene skal mærke at de er vigtige og at det betyder noget, at de kommer i skole hver dag og gør deres bedste. 

For at få dette til at lykkes, vil vi arbejde mod at styrke læringsfællesskaberne på vores folkeskoler.

Den politiske ambition

Den politiske ambition er derfor en folkeskole med deltagelsesmuligheder for flest mulige børn. En folkeskole, hvor eleverne mødes af stærke, mangfoldige og rummelige læringsfællesskaber – og hvor eleverne trives og udvikler sig i skolernes fællesskaber.

Målet er:

  • At udvikle en skole, som flest mulige børn kan være en del af, og hvor eleverne mødes af stærke, mangfoldige og rummelige læringsfællesskaber
  • At antallet af børn og unge i specialtilbud er lig landsgennemsnittet
  • At bidrage til et godt arbejdsmiljø og dermed sikre en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere og ledere på folkeskolerne
  • At styrke skolernes muligheder for at finde - og bidrage til samarbejdet om - fleksible løsninger, så flere børn forbliver en del af folkeskolen
  • At styrke visitationsprocessen og dermed opnå et mere dynamisk samarbejde om eleven.

Metoder i klasserummet

I efteråret 2023 har en gruppe lærere, pædagoger og ledere med særlig viden om inklusion, dannet en tænketank. De har arbejdet med at give anbefalinger til, hvilke metoder og greb der med fordel kan anvendes i klasserummet for at sikre deltagelsesmuligheder for mulige børn. Tænketankens arbejde har mundet ud i en film der præsenterer fem anbefalinger.

Vores fælles syn på inklusion i Frederikssund Kommune:

Folkeskolen skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel. Børn med særlige behov skal så vidt muligt ikke udskilles til særlige undervisningstilbud, men undervises sammen med deres kammerater i den almene undervisning. Det skal ske med den nødvendige støtte og hjælpemidler (Undervisningsministeriet 2024).

Vores fælles syn på mellemformer i Frederikssund Kommune:

Mellemformer er alternative organiseringsformer som designes for at imødegå et barn eller børnegruppes behov i en situation eller periode, hvor de fagprofessionelle arbejder systematisk med henblik på at øge barnets deltagelsesmuligheder i fællesskaberne (Frederikssund Kommune, oktober 2023).

Børnesynspakken

Program for stærkere læringsfællesskab står på det børnesyn, som er afspejlet i vores fælles børne og ungepolitik vedtaget af byrådet i august 2021:

Alle børn og unge er selvstændige individer med egne meninger, værdier og handlemåder, som skal inddrages og respekteres af alle voksne omkring dem.

Vores fælles børnesyn skal udbredes og arbejdes med på tværs af hele børne- og ungeområdet. For at hjælpe til det, er der blevet lavet en børnesynspakke, som hele børne- og ungeområdet har modtaget i 2023 og som understøtter det fortsatte arbejde med vores fælles børnesyn.

Pakkens indhold:

  • En film med oplæg fra børne- og ungeforsker Helle Rabøl Hansen. Oplægget er tænkt som en forskers ”forstyrrende” input til vores dialoger om børnesynet og børnesynets betydningen for hverdagens praksis.
  • En PowerPoint præsentation, der indeholder rammesættende introduktion til arbejdet med børnesyn samt processpørgsmål til filmen. Undervejs i præsentationen er der foreslået refleksionsøvelser til de enkelte processpørgsmål.
  • Kort til øvelsen Quiz & Byt. Øvelsens formål er at igangsætte dialog om faglige begreber og citater forbundet med børnesyn. Derudover giver det mulighed for sceneskift og fysisk bevægelse, med mulighed for mindre og intern drøftelse. Der medfølger en øvelsesguide med beskrivelse af fremgangsmåde.