Frederikssund Kommunes logo

Hjemmeundervisning 

I Danmark skal alle børn i den undervisningspligtige alder modtage undervisning.
De fleste børn undervises i en folkeskole eller en friskole, men det er også muligt at undervise sit barn hjemme.

Hvis forældre selv vil sørge for undervisning af deres barn, skal dette meddeles skriftligt til Center for Børn og Skole. 

Barnets forældre skal udfylde et særligt skema for at meddele hjemmeundervisning.

Skema om hjemmeundervisning skal underskrives af begge forældremyndighedsindehavere. Skemaet sendes sikkert via e-boks til Frederikssund Kommune. 
Center for Børn og Skole vil kvittere for modtagelsen, herunder angive, hvem der er udpeget som tilsynsførende for undervisningen.

Med sin underskrift erklærer forældremyndighedsindehaverne sig indforstået med ansvaret for, at den hjemmeunderviste elev får en undervisning der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at man selv afholder alle udgifter hertil (herunder skolebøger og andre undervisningsmaterialer).

Hjemmeundervisning skal meddeles til kommunen, inden den igangsættes. Meddelelsen gælder til udgangen af skoleåret og skal fornyes inden skoleårets begyndelse i august.

Tilsyn med hjemmeundervisningen 

Center for Børn og Skole udpeger en tilsynsførende, som vil aflægge besøg på undervisningsstedet som en del af sit tilsyn.

Kommunen afholder tests i dansk, regning/matematik og engelsk for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med den tilsynsførende.
Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter den tilsynsførende forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter tre måneder. Hvis undervisningen efter de tre måneder stadig er mangelfuld, skal børnene undervises i en skole.

Her finder du Frederikssund Kommunes Retningslinje for tilsyn med hjemmeundervisning samt bilag 1 og bilag 2 til retningslinjen.