Frederikssund Kommunes logo

Skolen i Herredet 

På Skolen i Herredet (SIH) tilbydes undervisning fra 0.-9. klassetrin i mindre grupper med flere pædagog- og lærerressourcer pr. elev end der er i almen skolen. Det pædagogiske personale har erfaring med undervisning af elever med særlige behov og arbejder dagligt med en fleksibel ramme. Det er både hvad angår faglige, personlige og sociale målsætninger.

SIH er for elever med socio-emotionelle vanskeligheder, som har et kognitivt potentiale indenfor normalområdet. Eleverne er typisk udfordret i større eller mindre grad relationelt, emotionelt, socialt og/eller adfærdsmæssigt.

SFO'en på skolen i Herredet har åbent både om morgenen og om eftermiddagen. 

Skolen i Herredet er en del af Jægerspris Skole