Specialskolen

I Frederikssund Kommune er der en kommunal specialskole, Kærholm

Skolen har to afdelinger - Kølholm og Kæret

Kærholm rummer op til 60 børn fra 0. klasse og op til 10. klasse, som har  indlæringsvanskeligheder af vidtgående karakter samt for nogles vedkommende også fysiske handicaps.

For at et barn kan optages på skolen, skal det henvises hertil via kommunens PPR.

Suppleringsvalg til Kærholms skolebestyrelse - oktober 2020

Der afholdes suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Specialskolen Kærholm. Derfor indkaldes forældre til elever på Kærholm til valgmøde mandag d. 19. oktober 2020 kl. 15.15. Mødet foregår på Kærholms afdeling Kæret, Åbjergvej 28, 3600 Frederikssund.

På valgmødet har forældre mulighed for at lade sig opstille.

Man kan også lade sig opstille eller få oplysninger om suppleringsvalget ved at henvende sig til skoleleder Anders Scott Rohde på 47 35 12 30/47 35 28 00. Frist for at tilmelde sig valglisten er den 6. oktober 2020 kl. 12.00. Man tilmelder sig valglisten ved at sende en mail via digital post til Frederikssund Kommune stilet til skoleleder Anders Scott Rohde, Kærholm. Mailen navngives "Skolebestyrelse - Kærholm" .