Frederikssund Kommunes logo

Specialskolen

I Frederikssund Kommune er der en kommunal specialskole, Kærholm

Skolen har to afdelinger - Kølholm og Kæret

Kærholm rummer op til 60 børn fra 0. klasse og op til 10. klasse, som har  indlæringsvanskeligheder af vidtgående karakter samt for nogles vedkommende også fysiske handicaps.

For at et barn kan optages på skolen, skal det henvises hertil via kommunens PPR.