Frederikssund Kommunes logo

Faglige strategier

Nedenfor kan du læse strategien og handleplanen for henholdsvis sprog og læsning og matematik på skoleområdet i Frederikssund Kommune.

Strategien og handleplanen for sprog og læsning

Formålet med strategien og handleplanen for sprog og læsning er at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Den sikrer og styrker alle børn og unges læring omkring sprog og skriftsprog i dagtilbud og skole.

Sprog- og læsestrategien understøtter visionen i Børne- og ungepolitikken om, at ”alle børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt. Børns potentiale skal udnyttes bedst muligt”.

Handleplanen skal i praksis udmønte Frederikssund Kommunes visioner for sprog og læsning. Den kommunale handleplan følges op af lokale handleplaner for sprog og læsning på de enkelte skoler. Den kommunale handleplan følges ligeledes op af en konkret kommunal vejledning om ordblindhed.

Handleplan - Strategi for sprog og læsning

Strategien og handleplanen for matematik 

Handleplanen for matematik skal i praksis være med til at udmønte Frederikssund Kommunes matematikstrategis visioner for matematisk opmærksomhed og matematikfaget på 0-18 års området.

Formålet med Frederikssund Kommunes matematikstrategi er at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats i kommunen. Den sikrer og styrker alle børn og unges læring i matematik. Den understøtter Børne- og Ungepolitikkens Vision: ”Alle børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentiale udnyttes bedst muligt”  

Matematikhandleplan

Matematikstrategi