Frederikssund Kommunes logo

Faglige strategier

Nedenfor kan du læse strategien og handleplanen for henholdsvis sprog og læsning og matematik på skoleområdet i Frederikssund Kommune.

Strategien og handleplanen for sprog og læsning

Formålet med strategien og handleplanen for sprog og læsning er at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der sikrer og styrker alle børn og unges læring omkring sprog og skriftsprog i dagtilbud og skole.

Sprog- og læsestrategien understøtter visionen i Børne- og ungepolitikken om at ”alle børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentiale udnyttes bedst muligt”.

Handleplanen skal i praksis udmønte Frederikssund Kommunes visioner for sprog og læsning. Den kommunale handleplan følges op af lokale handleplaner for sprog og læsning på de enkelte skoler samt en konkret kommunal vejledning om ordblindhed.

Handleplan for sprog og læsning 2015-2019

Strategi for sprog og læsning 2015-2019

Strategien og handleplanen for matematik 

Frederikssund Kommunes matematikhandleplan skal i praksis være med til at udmønte Frederikssund Kommunes matematikstrategis visioner for matematisk opmærksomhed og matematikfaget på 0-18 års området

Formålet med Frederikssund Kommunes matematikstrategi er at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats i kommunen, der sikrer og styrker alle børn og unges læring i matematik. Matematikstrategien understøtter Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitiks Vision: ”Alle børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentiale udnyttes bedst muligt”  

Matematikhandleplan 2016-2018

Matematikstrategi 2016-2020