Frederikssund Kommunes logo

Dagtilbud og andre fagprofessionelle   

Procedure for samarbejde mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle:

Procedure for samarbejdet mellem dagtilbud og fagprofessionelle 

Bilag 1 - Tværsteam 

Bilag 2 - Vejledning om Tidlig Tværprofessionel Indsats på 0-6 års området

Bilag 3 - Vejledning om bevilling og visitation af specialpædagogisk ressourceforløb og eller specialpædagogisk bistand