Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Ny offentlig myndighed udbetaler pension

Siden den 1. marts 2013 har det været Udbetaling Danmark, der udbetaler folkepension og førtidspension. 

Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke kommunen du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om din folkepension eller førtidspension.

Kontakt Udbetaling Danmark

Vær opmærksom på at det fortsat er kommunen som afgør om du kan få helbredstillæg og personligt tillæg.

Du får din pension som du plejer

Det har ikke betydning for udbetalingen af din pension at det nu er Udbetaling Danmark, der varetager opgaven. Du vil få din pension som du plejer, og skal ikke gøre noget.

Det er kun hvis din situation ændrer sig, at du skal give Udbetaling Danmark besked. Det kan for eksempel være hvis din indkomst, formue eller dit samlivsforhold ændrer sig.

Læs mere på borger.dk

www.borger.dk/folkepension og www.borger.dk/foertidspension kan du læse mere om folke- og førtidspension, og få svar på en række spørgsmål. Her kan du også oplyse ændringer til din pension.

Når du får folkepension, kan du søge forskellige tillæg

Udbetaling Danmark tager sig af:

Disse tillæg bliver hos kommunen: