Frederikssund Kommunes logo

Oversvømmelser

Alle vandløb og dræn er dimensionerede til at kunne føre en bestemt mængde vand. Kommer der mere vand end de kan rumme, vil der ske oversvømmelse. Oversvømmelser kan skyldes kraftig regn eller tøbrud, manglende vedligeholdelse, fejl eller mangler ved vandløb og dræn. Oversvømmelser forekommer, når vandet ikke kan sive ned i jorden, oftest er der tale om ekstra store mængder vand. Er jorden frossen, kan vandet ikke trænge ned i drænene, hvorfor det bliver liggende eller løber af på overfladen. Vandet samler sig i lavninger indtil det kan trænge ned i jorden.

Der kan ofte gå flere dage før vandet forsvinder. Dette er vands naturlige cyklus, og denne type oversvømmelser forsaget af kraftig regn eller tøbrud, kan ikke hindres - men skal tåles.

Offentlige vandløb

Kommunen er ansvarlig for vedligeholdelse af offentlige vandløb. Hvis arealer, der afvandes af offentlige vandløb, oversvømmes, foretager kommunen kun vedligeholdelse, hvis vandløbets skikkelse ikke har den skikkelse som regulativet foreskriver.

Regulativet er overholdt

Vandløbet har den skikkelse og vedligeholdelsen er foretaget, som beskrevet i regulativet. Er regulativets krav overholdt, foretages ikke yderligere vedligeholdelse. Vandet vil trække væk i løbet af et par dage. Nogle år vokser grøden mere end andre år på trods af grødeskæring, og forekommer kraftig regn kan det give oversvømmelser.

Regulativer er ikke overholdt

Vandløbet har ikke den skikkelse, som regulativet foreskriver, og der er ikke foretaget vedligeholdelse, som beskrevet i regulativet. Vandet kan ikke trænge væk i vandløbet.

Det er kommunens pligt, at overholde regulativets krav. Mener du, at en oversvømmelse skyldes, at regulativet ikke er overholdt, kan du kontakte Team Natur.  Vi undersøger derefter om regulativet er overholdt.

Private vandløb

Hvis et dræn eller rørlagt vandløb er stoppet til eller faldet sammen, kan vandet ikke trænge væk. Er et åbent vandløb fyldt med grøde, vil det tage længere tid før vandet er væk.

Du er selv ansvarlig for at vandløb og dræn virker på din ejendom.  Er der alligevel oversvømmelse, bør du tage kontakt til dine naboer, således at i sammen kan finde årsagen til at vandet ikke forsvinder. Efter vandløbsloven påhviler vedligeholdelsen den enkelte lodsejer på sin strækning.

Den lovpligtige vedligeholde af vandløb og dræn på din ejendom består i at:

  • spule for sand
  • fjerne rødder
  • skifte ødelagte rør ud

Sand, som er spulet ud af rørledninger skal fjernes, så det ikke kommer ind til naboen.

Du må ikke uden tilladelse:

  • grave vandløb større
  • øge drænrørs dimension
  • fjerne sten og grus fra åbne vandløb
  • grave fast ler og jord op

Gør du noget af dette, har du foretaget en regulering der kræver tilladelse af kommunen.

Overfladeafstrømning

Vand må gerne løbe væk oven på jorden. Vand løber naturligt ned ad bakke, og derfor har alle pligt til at tåle, at der i perioder med meget vand, kan løbe vand oven på jorden fra en ejendom til en anden.
Ingen kan kræve, at alt vand løber i dræn. Er dine dræn og vandløb vedligeholdt, kan ingen kræve erstatning for vand, der løber ned ad bakke.