Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Ændringer af vandløb

Har du ønsker om ændring eller regulering af et vandløb, skal der gennemføres en reguleringssag, hvor de afvandingsmæssige konsekvenser, finansiering og andre forhold beskrives og vurderes.

Hvad kræver tilladelse eller godkendelse?

Ifølge vandløbsloven må der ikke foretages ændringer i eller ved et vandløb uden kommunens tilladelse. Du skal f.eks. søge om tilladelse til følgende:

  • Tiltag, der kan ændre vandføringsevnen
  • Ændring af vandløbets forløb eller tværsnit
  • Etablering af broer, overkørsler og skråningssikring
  • Krydsning af vandløbet med rørledninger, kabler og lignende
  • Terrænændringer, etablering af faste hegn, bygninger, beplantninger og lignende tættere end 8 meter på vandløbets øverste kant
  • Etablering af vandingssteder
  • Regulering og restaurering af vandløb
  • Fjernelse af træer/buske 

Du skal søge kommunen om tilladelse til ændringer uanset om der er tale om et offentligt eller privat vandløb.