Frederikssund Kommunes logo

Fisk i vandløb

Bedømmelse af vandsystemerne aktuelle kvalitet som levested for ørred, oversigt over bestandstætheden for ørred og den eventuelle konstaterede udsætningsbehov og -mængde.

Læs her de faglige rapporter fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer for fiskepleje i vandløb på Sjælland og øerne

Læs mere om Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord / Isefjord