Frederikssund Kommunes logo

Hegnssyn i Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune har udpeget et hegnssyn til at varetage hegnssynet i kommunen. Hegnssyn afholdes for at løse en tvist om et hegn mellem to parter - inden for hegnslovens rammer.  

Du i forbindelse med et hegnssyn benytte selvbetjeningsløsningerne i højre side.

Har du spørgsmål om hegnssyn?

Spørgsmål om hegn, hegnssynets forløb, afholdelse af hegnssyn m.m. bør du fortrinsvis rette til hegnssynets sekretær, der kan vejlede i gennemførelsen af en hegnssynssag, eller du kan kontakte formanden for hegnssynet.

Hvordan starter du en hegnssynssag?

Du skal sende en anmodning om hegnssyn via selvbetjeningsløsningen i højre side. Hegnssynets sekretær vil så afklare eventuelle spørgsmål og indkalder til en hegnssynsforretning, med mindst otte dages varsel.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om dig og modparten - oplysninger om tvisten, samt hvad du vil opnå i forbindelse med afholdelse af et hegnssyn.

Hvem er med i hegnssynet?

Hegnssynet består af tre medlemmer, der ikke kan udøve konsulenttjeneste, udover at redegøre for generelle regler om hegnsloven.
Ingen af hegnssynets tre medlemmer kan derfor foretage besigtigelser, eller på forhånd involvere sig i en sag, uden at gøre sig selv inhabil i tilfælde af en hegnssynssag. 

Formand for hegnssynet

Inge Messerschmidt  
3600 Frederikssund

Øvrige medlemmer

Anders Madsen (Plantekyndig)
3600 Frederikssund

Morten Jørgensen (Bygningskyndig)
4050 Skibby

Hvad koster et hegnssyn?

Et hegnssyn koster 2.100 kr. som normalt betales af den, kendelsen går imod. Ved forlig deles vederlaget mellem parterne.

Læs mere om hegnssyn