Frederikssund Kommunes logo

Møde med hegnssynet

Du kan kun holde møde med hegnssynets medlemmer, hvis du anmoder om et hegnssyn. Læs her om, hvem der deltager i et hegnssyn, og forløbet mellem hegnssynet og parterne i sagen.

Hvordan foregår møder med hegnssynet?

Der afholdes kun møde med hegnssynets medlemmer, hvis man anmoder om et hegnssyn. Hegnssynet indkalder til mødet.

Parterne skal møde personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Hvis ejendommen har flere ejere skal alle møde. Hvis du ønsker at lade en stedfortræder møde, skal du sørge for at fuldmagten tydeligt tilkendeiver om vedkommende også har ret til at indgå et forlig.

Hvis klageren udebliver fra mødet, vil sagen blive hævet, og kan ikke genoptages, med mindre klager har haft gyldigt forfald. Klager kan blive pålagt at godtgøre indklagede de af ham i denne forbindelse afholdte udgifter. Hvis indklagede udebliver uden at have anmeldt gyldigt forfald, vil mødet alligevel blive gennemført, men skyldes udeblivelsen gyldigt forfald kan sagen genoptages.

Besigtigelses- og forhandlingsmødet indledes ved at formanden for hegnssynet ønsker velkommen, og undersøger om alle parter er til stede, eller om der er nogen der møder ved fuldmagt m.v. Herefter har hegnssynet og parterne lejlighed til at få parternes påstande præciseret.

Parterne får herefter lejlighed til at drøfte sagen, og fremvise forholdene for hegnssynet.

Hegnssynet vil afprøve mulighederne for at indgå forlig. Hvis der kan opnås enighed om sagen udarbejdes forliget på stedet, og parterne og hegnssynet underskriver forliget.

Der kan ske det at parterne bliver enige om en løsning på sagen, men ikke kan blive enige om, hvem der skal betale hegnssynets vederlag. I sådanne tilfælde indgår man forlig om sagen, og overlader spørgsmålet om vederlaget til hegnssynet, som så afsiger en kendelse om vederlaget.

Hvis vi ikke kan blive enige

Hvis parterne ikke kan blive enige om et forlig, vil hegnssynet afslutte mødet og afsige en kendelse. På mødet vil hegnssynet orientere parterne om hvor lang tid der vil gå før de kan modtage kendelsen. Der vil normalt gå to til tre uger.