Frederikssund Kommunes logo

Hegn, hæk og plankeværk

Her kan du læse om fælleshegn, egne hegn og indre hegn. Du kan læse om opsætning, vedligeholdelse og ændring af hegn. 

Der findes tre forskellige typer hegn: 

  • Fælleshegn – der står i skellet mellem to grunde
  • Eget hegn – der står langs skellet i en afstand af indtil 1,75 m
  • Indre hegn – er et hegn, som enten ikke følger skellet, eller som står mere end 1,75 m fra skellet.

De to første typer hegn hører under hegnsloven – for det indre hegn gælder ingen lovregler.

Et hegn kan have mange udformninger. Det kan for eksempel være en hæk, et plankeværk, et raftehegn, et trådhegn eller en mur. Du skal være opmærksom på, at der i tinglyste servitutter og i lokalplaner kan være beskrevet særlige krav til et hegns udformning og materialevalg. Ligesom der også kan være forbud mod at opsætte hegn.

Ændring af hegn

Hvis du ønsker at ændre eller udskifte et fælleshegn, skal du være enig med din nabo om det. Kan I ikke blive enige – og ønsker du fortsat at ændre hegnet – kan du henvende dig til Hegnssynet.

Egne hegn må du gerne ændre eller fjerne. Hvis der ikke er et andet hegn mellem dig og din nabo, skal naboen have besked, mindst 1 måned før du foretager ændringen.

Regler for fælleshegn og egne hegn

Naboer må selv bestemme, hvordan deres hegn skal se ud – jf. dog ovenstående. Men hvis man ikke kan blive enige om højden, er udgangspunktet, at hegnet må være 1,8 m højt.

Et fælleshegn skal stå i selve skellet.

Egne hegn må have en højde på 1,8 m + afstanden til skellet. Eget hegn må ikke genere det fælles hegn, og der skal være plads til at vedligeholde fælleshegnet. Egne hegn må ikke være til større ulempe for naboen end fælleshegn.

Opsætning og vedligeholdelse af hegn

Naboer skal normalt deles om udgifterne til at opsætte og vedligeholde fælleshegn. Hvis begge naboer har en interesse i at opsætte et fælleshegn, har de ifølge hegnsloven også pligt til at deltage i opsætningen af hegnet – men I skal være enige om, hvilken slags hegn I skal have, og I skal være opmærksomme på, at der i tinglyste servitutter og i lokalplaner kan være beskrevet særlige krav til hegnets udformning og materialevalg.

Naboer må selv finde ud af, hvordan og hvornår vedligeholdelse skal foregå. Den jord der støder op til fælleshegnet må I ikke anvende, så det skader hegnet.

Hvis du har lejet en ejendom, skal du normalt også vedligeholde de hegn der hører med til ejendommen. Hvis du vil klage over et hegn, der hører til en udlejet ejendom, skal du henvende dig til ejeren.