Frederikssund Kommunes logo

Matrikelskel, udstykning og arealoverførsel

Hvor ligger mit skel, har Frederikssund Kommune et matrikelkort, og må jeg udstykke min grund? Læs her om reglerne og kontakt eventuelt en landinspektør.

Hvor ligger mit skel?

Er du i tvivl om, hvor dit skel ligger, skal du kontakte en landinspektør. Han kan afsætte skellet i forhold til oplysningerne om matriklen (skelretablering).
Hvis Landinspektøren konstaterer, at der er uoverensstemmelse mellem ejendommens grænser i marken og oplysningerne om matriklen, skal Landinspektøren foretage en nærmere undersøgelse og eventuelt en skelforretning.

Skelforretning

Du kan selv eller i fællesskab med din nabo rekvirere en skelforretning. Landinspektøren indkalder til et åstedsmøde. Ved en skelforretning kan eventuelle hævdspørgsmål også blive afgjort.

Findes der et matrikelkort over min grund?

Hvis vi har et matrikelkort over din grund, kan du finde det i vores digitale byggesagsarkiv.

På vores digitale kort for Frederikssund kommune kan du få vist din matrikel.

Få generelle oplysninger om matrikelkort og kontaktoplysninger til Geodatastyrelsen.

Må jeg udstykke min grund?

Hvis du skal udstykke din grund skal du kontakte en landinspektør. Han sender sagen til udtalelse i Frederikssund Kommune, hvor vi kontrollerer om udstykningen er mulig i forhold til fx byggeloven eller en lokalplan-bestemmelse. Herefter er det Geodatastyrelsen, der gennemfører udstykningen.

Når grunden er udstykket tildeler vi en ny selvstændig adresse.

Der findes særlige regler om udstykning i landzone.