Frederikssund Kommunes logo

Matrikelskel, udstykning og arealoverførsel

Her ligger dit skel

Det er kun en landinspektør, der kan fastlægge hvor et skel ligger. Landinspektøren kan afsætte skellet i forhold til oplysningerne om matriklen (skelretablering).
Hvis landinspektøren konstaterer, at der er uoverensstemmelse mellem ejendommens grænser i marken og oplysningerne om matriklen, skal landinspektøren foretage en nærmere undersøgelse og eventuelt en skelforretning. Som kommune ved vi ikke hvor dit skel er, og vi har ikke mulighed for at finde det. 

Skelforretning

Du kan selv eller i fællesskab med din nabo rekvirere en landinspektør til at fremvise skel. Er du og din nabo uenig om hvor skellet er placeret, kan en landinspektør igennem en skelforretning afgøre hvor skellet er placeret, og om der eventuelt er vundet hævd.

Findes der et matrikelkort over min grund?

Du kan i nogle tilfælde finde oplysninger om matrikler i byggesager mv.,  som du se i vores digitale byggesagsarkiv.

På vores digitale kort for Frederikssund kommune få vist en vejledende placering af dit matrikelskel.

Få generelle oplysninger om matrikelkort og kontaktoplysninger til Geodatastyrelsen.

Må jeg udstykke min grund?

Skal du udstykke din grund skal du kontakte en landinspektør. Landinspektøren sender herefter sagen til udtalelse i Frederikssund Kommune, hvor vi kontrollerer om udstykningen er mulig i forhold til fx byggeloven og lokalplan. Herefter er det Geodatastyrelsen, der gennemfører udstykningen.

Når grunden er udstykket tildeler vi matriklen en ny selvstændig adresse.

Der findes særlige regler om udstykning i landzone.