Frederikssund Kommunes logo

Mark- og vejfred

I hver kommune skal der efter Mark- og vejfredsloven være udpeget en vurderingsformand og 2 vurderingsmænd til at varetager sager om mark- og vejfred. (jævnfør lovens § 21 stk. 1,2 og 3).

I Frederikssund Kommune er det de samme personer, som også er hegnssynsmedlemmer (jævnfør lovens § 21 stk. 4).

Ønsker nogen at fremsætte erstatningskrav i henhold til § 3 stk. 1,
(§ 3 Kommer et husdyr uden hjemmel ind på anden mands grund, skal dyrets besidder erstatte den skade, dyret forvolder ved at nedtræde, afbide eller fortære afgrøder, beplantning eller bevoksning, beskadige hegn eller vandløb, oprode eller sammentræde jordbunden. Samme regel gælder om skade dyret forvolder ved at angribe et andet husdyr eller på anden voldelig måde tilføje det legemsbeskadigelse).

Anmeldelse skal ske til formanden for vurderingsmændene, inden 3 dage efter skaden er blevet ham bekendt.

Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på 1.500 kr.

Hvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget 2.100 kr.