Frederikssund Kommunes logo

Tvist med naboen

Hvad gør jeg, hvis jeg har en tvist med naboen om hegnet?

I første omgang skal du forsøge at drøfte sagen med din nabo.

Hvis dialogen med naboen ikke fører til en løsning på problemet, er du velkommen til at inddrage hegnssynet i sagen.

Hvad sker der, når jeg har inddraget hegnssynet?

Når du anmoder om hegnssyn, skal du specielt være opmærksom på din påstand. Påstanden er det hegnssynet forholder sig, forhandler ud fra og kan afsige kendelse om når hegnssynet afholdes.

Eksempler :

  • der er tale om et fælleshegn
  • naboen har uden min tilladelse fjernet fælleshegnet
  • naboen skal rejse et nyt fælleshegn
  • naboen skal medvirke til at rejse et nyt fælleshegn
  • naboens eget hegn er for højt
  • fælleshegnet skal klippes ned til en højde på 2 m
  • naboens eget hegn står for tæt på fælleshegnet

Hegnssynet vil snarest indkalde parterne til et besigtigelses- og forhandlingsmøde, afholdelse af et hegnssyn . Det skal ske med mindst otte dages varsel. Datoen er ikke til drøftelse, og mødet kan kun udsættes, hvis en af parterne har gyldigt forfald. Hvis du ikke kan deltage i mødet, kan du sende en repræsentant med en fuldmagt. 

Indklagede kan inden mødet fremsætte sine bemærkninger og påstand, hvis man ønsker det. I så tilfælde skal det indsendes snarest, eller medbringes senest til afholdelsen af hegnssynet, sådan at hegnssynets medlemmer og klageren kan få en kopi. 

Efter besigtigelses- og forhandlingsmødet sender hegnssynet kopi af forliget eller hegnssynets kendelse til parterne. Hvis man ikke er enig i resultatet kan sagen indbringes for byretten.

Nogle gange sker det, at indklagede bringer forholdet i orden, efter at han har modtaget mødeindkaldelsen, men inden mødet afholdes. I sådanne tilfælde kan klageren hæve sagen. 

Tvangsfuldbyrdelse 

Hvis naboen ikke har overholdt forliget eller kendelsen, kan du anmode hegnssynet om en tvangsfuldbyrdelse.

I sådanne sager skal der være et besigtigelsesmøde, hvor hegnssynet skal undersøge om klageren har ret i sin påstand. Dette møde varsles på samme måde som ved besigtigelses- og forhandlingsmødet. Der kan ikke indgås forlig i sager om tvangsfuldbyrdelse.

Hegnssynet afsiger en kendelse, som kan indbringes for byretten, hvis man er uenig. Også i sager om tvangsfuldbyrdelse kan der ske det at indklagede bringer forholdet i orden inden mødet. Klager kan i sådanne tilfælde hæve sagen.

Forlig og kendelser er endelige, men kan efter særlige regler genoptages.

For dialog med hegnssynet eller for at indsende fuldmagt, anmodninger- om hegnssyn eller tvangsfuldbyrdelse, hæve et hegnssyn eller komme med bemærkninger til et allerede indkaldt  hegnssyn, skal du skrive sikkert eller bruge selvbetjeningsløsningerne på  hegnssynets hjemmeside.

Læs mere

Se pjecen - Hegn og godt naboskab