Frederikssund Kommunes logo

Rotter

Det er kommunens ansvar at bekæmpe rotter hurtigt og effektivt.

Frederikssund Kommune indfører fra den. 1. januar 2019 en vagtordning på lørdage, søndage og på helligdage i tidsrummet kl. 09:00-17:00 for anmeldelse af rotter indendørs i beboelsesejendom.

Foretages anmeldelsen inden kl. 12:00, vil vores rottebekæmper så vidt muligt besøge jer samme dag, som anmeldelsen er foretaget. Foretages anmeldelsen efter kl. 12:00 fredag, lørdag eller søndag, får I besøg den næste dag.

Har du konstateret rotter på din ejendom, skal du anmelde det til kommunen.

Læs mere om bekæmpelse af rotter

Gode råd om hønsehold og rotter

Folder om smitterisiko ved rotter

Læs om kommunens forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Handlingsplan rotter 2022 - 2024.