Frederikssund Kommunes logo

Rotter

Det er kommunens ansvar at bekæmpe rotter hurtigt og effektivt.

Frederikssund Kommune indfører fra den. 1. januar 2019 en vagtordning på lørdage, søndage og på helligdage i tidsrummet kl. 09:00-17:00 for anmeldelse af rotter indendørs i beboelsesejendom.

Foretages anmeldelsen inden kl. 12:00, vil vores rottebekæmper så vidt muligt besøge jer samme dag, som anmeldelsen er foretaget. Foretages anmeldelsen efter kl. 12:00 fredag, lørdag eller søndag, får I besøg den næste dag.

Har du konstateret rotter på din ejendom, skal du anmelde det til kommunen.

Læs mere om bekæmpelse af rotter

Gode råd om hønsehold og rotter

Folder om smitterisiko ved rotter

Læs om kommunens forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Handlingsplan rotter 2022 - 2024.

foto af rotte

Har du husket at rottesikre din hævede terrasse og småbygninger?

Rotter bygger reder på tørre steder og derfor elsker de vores overdækkede arealer. Især under hævede terrasser, oplever vi ofte problemer, da rotter uforstyrret kan leve derunder. Men også i forbindelse med f.eks. skure, legehuse, småbygninger til dyr m.m. ser vi problemer med rotter – kort sagt steder, der ikke har et støbt fundament.

Når du skal bygge et skur, garage, terrasse eller lignende, tænker du nok ikke på at sikre bygningen mod rotter. Men det er faktisk din pligt, som grundejer, at rottesikre din ejendom, så rotterne ikke slår sig ned hos dig – det gælder også for terrasser og småbygninger. Når først rotten har slået sig ned, kan du blive påbudt at udføre sikring. Det er derfor vigtigt at du sikrer dine haveprojekter, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt.

Sådan gør du

  • Det galvaniserede volierenet, eller kyllingenet rottesikrer bygningen optimalt, hvis det har en maksimal maskestørrelse på 1x1 cm.

  • Bredden af nettet, der skal i jorden, skal være tilstrækkeligt stort til, at nettet kan fæstnes nederst på terrassen eller bygningen og graves 60 cm lodret ned i jorden.

  • Man kan også bruge stålplader, eternitplader eller lignende på minimum 60 cm, som graves lodret ned. Pladen skal fæstnes til bygningen eller sidde helt op til bygningen, da en lille sprække her, kan være en indgang for rotter.

  • Alternativt kan man montere volierenet et spadestik ned i jorden på ca. 30 cm. Resten af nettet vinkles 90 grader, og lægges ud under jord eller græstørv ca. 30 cm. Den endelige sikring bør altså som minimum gå 30 cm ned i jorden og 30 cm ud fra terrasse eller bygning.

Husk, at du som borger skal melde det til kommunen, når du ser en rotte eller tegn på rotter.  Brug selvbetjenings linket her til højre.