Frederikssund Kommunes logo

Regulering af måger

Støj fra måger

Frederikssund Kommune regulerer ikke måger.

Hvis du oplever generende støj fra kolonier af  mågekolonier, er det muligt for lodsejer at søge reguleringstilladelse hos Naturstyrelsen 

Du kan også lave en forebyggende indsats, hvor du begrænser mulighederne for redepladser eller en forebyggende indsats som sigter på at bortskræmme fuglene. 

Man kan montere net, ”fuglepigge” eller stålwirer på taget, så måger forhindres i at lande eller etablere rede på taget. Man kan også forsøge at skræmme fuglene væk med en høge-drage.

Læs mere om Måger i byen - når mågen bliver en uønsket indflytter.

Læs mere om skadevoldende vildt på miljøstyrelsens hjemmeside