Frederikssund Kommunes logo

Regulering af måger

Frederikssund Kommune regulerer ikke måger.

Sølvmågen er fredet hele året, men der kan søges dispensation hos Miljøstyrelsen.

Der kan søges dispensation til regulering ved bortskydning hele året, men tilladelser gives sjældent i yngleperioden fra 15. april til 1. september. Der kan søges om tilladelse til fjernelse af reder og æg samt oliering af æg i yngleperioden. 

Her kan du ansøge om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt. 

Du kan også lave en forebyggende indsats, hvor du begrænser mulighederne for redepladser eller en forebyggende indsats som sigter på at bortskræmme mågerne. 

Man kan montere net, ”fuglepigge” eller stålwirer på taget, så mågen forhindres i at lande eller etablere rede på taget. Man kan også forsøge at skræmme fuglene væk med en høge-drage.

Læs mere om Måger i byen - når mågen bliver en uønsket indflytter.