Frederikssund Kommunes logo

Regulering af råger 

Om råger

Råger er fredet efter jagtlovgivningen. Råger og rågekolonier kan være en blandet fornøjelse.

Læs mere fakta om råger på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Støjgener

Rågekolonier kan skabe store støjgener. Der er ikke jagttid på råger, men der kan foretages regulering efter bestemmelserne i vildtskadebekendtgørelsen.

Frederikssund Kommune regulerer råger på kommunale arealer

Hvis du oplever støjgener fra kolonier af råger, er det muligt at kontakte kommunen, som regulerer råger på kommunale arealer. Da råger er fredet, vil regulering kun finde sted, hvis støjgenerne generer i en grad, som truer borgernes sundhed. Reguleringen har til formål at minimere generne fra rågekolonier.

Hvad kan du selv gøre?

Forebyggende indsatser kan minimere støjgener, ved at begrænse mulighederne for redepladser eller ved brug af skræmmemidler. Læs Naturstyrelsens vejledning til at forebygge skader.

Der kan i visse tilfælde foretages regulering af skadevoldende vildt på privat grund. Det kræver en reguleringstilladelse fra Naturstyrelsen at foretage regulering af råger. Ansøgning om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt sendes online på virk.dk.

Læs mere om råger her

Få mere information om råger på Danmarks Jærgerforbunds hjemmeside.

Du kan også læse mere om regler og retningslinjer for regulering af råger på Miljøstyrelsens hjemmeside.