Frederikssund Kommunes logo

Vilde katte

Hvis du gentagne gange har set en fremmed kat på din ejendom, og du tror at den er hjemløs, så kan du henvende dig direkte til Kattens Værn. Kattens Værn kan indfange katten, og undersøge om katten har en ejer.

Frederikssund Kommune har en samarbejdsaftale med Kattens Værn om vilde katte. Det betyder, at du gratis kan henvende dig til Kattens Værn og bede om hjælp til at indfange katten. Kommunen betaler for en del af foreningens udgifter ved indfangning og neutralisation af vilde og herreløse katte og Kattens Værns private donationer dækker resten af udgifterne.

En vild kat kan ikke bare klare sig selv. Hvis du fodrer en vild kat, så bør du også tage ansvar for kattens fortsatte trivsel – kontakt Kattens Værn og få råd og vejledning.

Kattens Værn kan indfange katten, og undersøge om katten har en ejer. Vildtlevende katte vil blive tilset af en dyrlæge og Kattens Værn vurderer, hvad der skal ske med katten fremover.

Du kan læse mere om vilde katte på Kattens værns informationsside.

Hvad sker der med de vilde katte, når de er indfanget?

Det afhænger af flere ting: om katten er sund og rask, om den er ønsket eller uønsket, der hvor den færdes og om den i virkeligheden er vild. Hvis katten viser sig at være tam og ingen ejer melder sig efter 5 dages fremlysning, vil Kattens Værn finde et nyt godt hjem til den via deres  internater. Hvis den er syg eller tilskadekommen vil den formentlig blive aflivet. En rask, vild kat der er ønsket der hvor den færdes, kan blive neutraliseret (steriliseret/kastreret), undersøgt for leukæmi/katteAIDS, mærket, vaccineret og parasitbehandlet og derefter genudsat. Det er dog en ufravigelig forudsætning, at katten dagligt tilses og fodres af en fodervært, der har det fulde ansvar for kattens trivsel.

Dyrenes Beskyttelse tager sig ikke af sager vedrørende katte, hvis dyrene ikke er i nød. 

Dyrenes Beskyttelse kan hjælpe katte der er tilskadekomne eller katte, som bliver vanrøgtet eller mishandlet.

Ved en konkret dyreværnssag kontakt da Dyrenes Beskyttelses kredsformand for Frederikssund.