Frederikssund Kommunes logo

Bekæmpelse

Som grundejer har du pligt til at sikre og renholde din ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Det gælder både parcelhusejere, gårdejere og ejere af en udlejningsejendom.

Udendørs bør affald og skrammel fjernes. Skal materialer oplagres, bør det ske længst muligt fra bygningerne. Spiseligt affald og foder må ikke ligge og flyde udendørs.

Udendørs rotteangreb afslører sig ofte ved huller i jorden. Hvis hullet er i nærheden af en kloakledning, kan det være tegn på kloakbrud. Ser du tegn på rotteangreb, skal du straks melde dette til kommunen.