Frederikssund Kommunes logo

Fugt og skimmelsvamp

Vi fører tilsyn med boliger og øvrige lokaler til ophold, når der er mistanke om sundhedsfare.

Vores tilsyn omfatter både boliger og øvrige lokaler, hvor mennesker opholder sig. Tilsynet omfatter alle typer ejerforhold, herunder private ejerboliger.

Lejere med indeklimaproblemer

Hvis du får mistanke om problemer med indeklimaet i din bolig, skal du kontakte udlejer/boligforeningen. I bør sammen løse eventuelle problemer.

Hvis I ikke kan finde en løsning, og mener du at problemet har årsag i manglende vedligeholdelse, kan du kontakte Huslejenævnet, hvis du bor i privat udlejningsbyggeri, og Beboerklagenævnet, hvis du bor i en almen bolig.

Alle kan tillige henvende sig til os ved mistanke om sundhedsfare. 

Vi vejleder og rådgiver borgere, som henvender sig. Normalt vil du blive bedt om at sende en skriftlig klage (gerne pr. mail), hvis du ønsker kommunen inddraget i sagen.

Sagens gang

Der kan være forskel på, hvordan vi griber sagen an afhængig af problemernes karakter, ejerforhold m.v., men et typisk sagsforløb er som følger:

 • En borger henvender sig til forvaltningen. Vi afklarer, hvilke eventuelle yderligere oplysninger/materiale vi har behov for.
 • Ved lejeboliger forelægger vi sagen for udlejer.
 • Vi aftaler eventuelt at besigtige boligen. Vi kan tilbyde udlejer at være til stede ved besigtigelsen. Besigtigelsen er visuel, men vurderer vi, at der er behov for yderligere dokumentation/undersøgelse, rekvirerer vi en ekstern teknisk rådgiver.
 • Vi eller den eksterne rådgiver laver en besigtigelsesrapport, som vi sender til sagens parter.

Afhængig af problemstillingerne er kommunens reaktionsmuligheder:

 • Rådgivning og vejledning.
 • Inddragelse af Embedslægeinstitutionen.
 • Påbud til ejeren om udførelse af visse arbejder.
 • Forbud mod benyttelse af boligen/lokalerne (kondemnering).

Kondemnering kan komme på tale, når der er sundhedsfare ved ophold i boligen. Bliver en bolig kondemneret, det vil sige forbud mod benyttelse af ejendommen til beboelse, tilbyder vi dig genhusning.

Råd til opretholdelse af et godt indeklima

Der kan være mange årsager til helbredsgener ved ophold i en bolig, eksempelvis husstøvmider, og der er i den videnskabelige verden ikke  enighed om, i hvilket omfang skimmelsvampe er sundhedsskadelige for mennesker.

Der er ikke bestemte grænseværdier eller entydige målemetoder, som uden enhver tvivl kan afgøre, om en bolig er usund at opholde sig i. Derfor vil vores afgørelser bero på skøn.

Du kan selv gøre meget for at opretholde et sundt indeklima:

 • Luft ud - især i badeværelse, køkken og soveværelser.
 • Tænd emhætten, når du laver mad.
 • Luk døren til badeværelset, når du er i bad.
 • Hæng ikke tøj til tørre i boligen.
 • Hold udluftningsventiler i vinduer og ydervægge åbne.
 • Luft ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter - dog højest 10 minutter af gangen.
 • Få repareret selv små vandskader hurtigt.
 • Hold samme temperatur i alle boligens rum.
 • Hold 10 cm afstand mellem møbler og kolde ydervægge.
 • Brug dyne, sovepude og underlag, som kan vaskes - og vask jævnligt.

Læs mere på www.skimmel.dk