Frederikssund Kommunes logo

Fugt og skimmelsvamp

Vi fører tilsyn, når der er mistanke om sundhedsfare. Vores tilsyn omfatter både boliger og øvrige lokaler, hvor mennesker opholder sig. Tilsynet omfatter alle typer ejerforhold, herunder private udlejningsboliger.

Hvis du har problemer med indeklimaet

Hvis du får mistanke om problemer med indeklimaet i din lejebolig, bør du kontakte din udlejer. Har du mistanke om sundhedsfare er du velkommen til at henvende dig til os.

Du kan også kontakte Huslejenævnet, hvis du bor i privat udlejningsbyggeri, og Beboerklagenævnet, hvis du bor i en almen bolig.

Når du kontakter os om indeklimaproblemer

Der kan være forskel på, hvordan vi griber sagen an afhængig af problemernes karakter, ejerforhold m.v., men et typisk sagsforløb er som følger, når en borger henvender sig:

 • Vi får en dialog om, hvad problemets omfang er.
 • Vi aftaler normalvis at besigtige boligen. Ved besigtigelsen vil der også være en ekstern rådgiver.
 • Den eksterne rådgiver laver en besigtigelsesrapport, som vi træffer en afgørelse ud fra.

Afhængig af resultatet af rapporten, kan du som regel forvente et af følgende scenarier:

 • Hvis der ikke kan konstateres sundhedsfare i boligen, afslutter vi sagen og får en vejledende snak med beboeren.
 • Hvis der konstateres sundhedsfare kan vi påbyde ejeren at udføre arbejder der løser indeklimaproblemerne eller nedlægge et forbud mod benyttelse af boligen/lokalerne (kondemnering).

Kondemnering kan komme på tale, når der er sundhedsfare ved ophold i boligen. Bliver en bolig kondemneret, tilbyder vi lejeren genhusning.

Gode råd for et bedre indeklima

Du kan selv gøre meget for at opretholde et sundt indeklima:

 • Luft ud - især i badeværelse, køkken og soveværelser.
 • Tænd emhætten, når du laver mad.
 • Luk døren til badeværelset, når du er i bad.
 • Hæng ikke tøj til tørre i boligen.
 • Hold udluftningsventiler i vinduer og ydervægge åbne.
 • Luft ud kortvarigt, men intenst fx ved at åbne vinduer helt og lav gennemtræk.
 • Luft ekstra meget ud, når du tænder for varmen (efterårs- og vintersæsonen) - ca. 10 minutter ad gangen.
 • Få repareret selv små vandskader hurtigt.
 • Hold samme temperatur i alle boligens rum.
 • Hold 10 cm afstand mellem møbler og kolde ydervægge.
 • Brug dyne, sovepude og underlag, som kan vaskes - og vask jævnligt.

Læs mere på www.skimmel.dk