Frederikssund Kommunes logo

Øvrige skadedyr

Dyr der virker generende for mennesker opfattes som skadedyr, og ofte ønsker folk at bekæmpe disse dyr.

Det kan dreje sig om mange forskellige dyregrupper, både snegle, insekter, pattedyr og fugle, endda totalfredede dyr som flagermus.

Mange gange kan det lade sig gøre at indrette sig på en måde, så begge parter kan være der. Jo bedre kendskabet er til dyrene, jo nemmere går det at finde en måde, så der er plads til både mennesker og dyr.

Få gode råd om skadedyr.

Hvis der er en hvepse eller bisværm, der har slået sig ned hos dig, skal du selv kontakte en biavler, en hvepsemand/hvepseekspert og betale for ydelsen. Frederikssund Kommune medvirker ikke.

Læs om ræveskab på Naturstyrelsens hjemmeside. Naturstyrelsens vildtkonsulenter kan hjælpe med råd og vejledning om ræveskab: Vildtkonsulenten for Østsjælland, telefon 7254 3318, mobil: 2121 9709 - mail: ssp@nst.dk

Hvis du ønsker at bekæmpe skadedyr, skal du selv sørge for det, og samtidig sikre at lovgivningen overholdes. Du kan eventuelt finde bekæmpelsesfirmaer i fagbogen. Kommunen medvirker ikke.