Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Modersmålsundervisning for tosprogede    

Tilbuddet om modersmålsundervisning er for børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union, lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Færøerne og Grønland.
Man tilmelder sit barn modersmålsundervisning ved at udfylde tilmeldingsblanketten for modersmålsundervisning i skoleåret 2019/2020. 

Hvornår kan mit barn få modersmålsundervisning?

Dit barn kan få modersmålsundervisning fra 0. til 9. klasse i tre lektioner om ugen. Frederikssund Kommune dækker udgifter til bus og tog efter gældende regler for elevtransport. Modersmålsundervisning er frivillig, men når forældrene først har tilmeldt eleven, forventes det, at eleven kommer til undervisningen. Eleven kan kun gå til undervisning i ét sprog, som han/hun bruger aktivt i hjemmet.

Den udfyldte blanket sendes via E-boks / Borger.dk til Frederikssund Kommune, Team Skole eller med almindelig post til Team Skole i Frederikssund Kommune, att.: Susanne Pedersen, Torvet 2, 3600 Frederikssund senest den 14. marts 2019