Frederikssund Kommunes logo

Underretningspligt

Som borger har du pligt til at underrette kommunen, hvis du får kendskab til at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed og udvikling i fare.

Den kan eksempelvis være alvorlig mistrivsel og omsorgssvigt eller fysiske overgreb.

Underretningen kan ske anonymt.

Underretningspligten gælder for alle, og for personer der udøver offentlig tjeneste eller hverv er pligten til at underrette skærpet.

Når du har underrettet Center for Familie og Rådgivning, vil du modtage en kvitteringsskrivelse. Du kan ikke forvente at blive involveret ydereligere i sagen grundet regler om tavshedspligt.

Center for Familie og Rådgivning tager kontakt til familien for at drøfte underretningen, og der bliver her taget stilling til, om der er behov for yderligere oplysninger, om der skal iværksættes en såkaldt socialfaglig undersøgelse efter Servicelovens regler eller om der ikke skal foretages yderligere.

En undersøgelse efter Servicelovens regler vil typisk bestå af en eller flere samtaler med familien, samt ved at Familieafdelingen indhenter udtalelser fra skole eller børnehave for at høre, hvordan de oplever børnene og deres familie.

Undersøgelsen har til formål at afklare ressourcer og problemer i familien, samt de muligheder for løsninger som kan ligge i familien eller som familien kan have brug for støtte til at arbejde med. Derefter er det kommunens afgørelse hvad der videre skal ske.

Ansatte og borgere i Kommunen kan indberette på dette underretningsskema, som sendes til adressen nedenfor

Borgere kan også vælge at lave en anonym underretning

Borgere kan ligeledes sende en underretning som sikker post via egen digital postkasse

Underretning kan også ske telefonisk til Center for Familie og Rådgivning på telefon nummer 47 35 10 00. Er det udenfor åbningstiden kan Nordsjællands Politi kontaktes på telefon nummer 49 27 14 48