Frederikssund Kommunes logo

Plejefamilie

At blive plejefamilie er en væsentlig og vigtig samfundsopgave. Det kræver overskud, egenforståelse og forståelse for børns udvikling og reaktionsmønstre.

Mange børn er udsat for opvækstvilkår, som kan have en skadende virkning på deres videre almene udvikling, og de har derfor behov for nogle trygge, varme og ikke mindst stabile rammer, som en familie med overskud kan give.

Familier, der ønsker at blive godkendt som pleje- og eller aflastnings familie, skal henvende sig til Socialtilsynet

Valget af plejefamilie sker i tæt samarbejde med sagsbehandleren og kommunens familieplejekonsulent, der løbende fører tilsyn med barnet under dets ophold i plejefamilien.

Frederikssund Kommune har løbende brug for plejefamilier, der har lyst til at modtage børn og unge i såvel døgnpleje som aflastning. Det kræver, at du er godkendt som plejefamilie og kan søge om at modtage børn fra Frederikssund Kommune.