Frederikssund Kommunes logo

Kommunens Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplanen indeholder Frederikssund Kommunes beredskab i forbindelse med mistanke om at børn og unge i alderen 0 - 18 år har været udsat for overgreb.

Overgreb omfatter i denne forbindelse såvel seksuelle overgreb som fysisk og psykisk vold.

Beredskabet henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år.

Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, sundhedsplejen, myndighedsrådgivere, Børne- og Unge psykologerne, behandlingstilbud til børn og unge og deres familier, den kommunale tandpleje, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, plejefamilier og andre, der er i kontakt med børn og unge.

Handlevejledningen skal sikre at alle ansatte som arbejder direkte med børn og unge, kender Frederikssund Kommunes beredskab ved vold og seksuelle overgreb. Læs beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge.