Frederikssund Kommunes logo

Hjælp til børn i alderen 0 - 13 år og deres familier

Forældre til et barn på 0 - 13 år som har brug for hjælp og/eller særlig støtte, skal kontakte Center for Familie og Rådgivning

Her vil I få tildelt en sagsbehandler, som vil undersøge og danne sig et billede af hvordan ressourcerne og vanskelighederne i forhold til barnet er. I vil også blive spurgt til jeres oplevelse af vanskelighederne, og hvordan I har det med eventuel hjælp fra os.

Når undersøgelsen er færdig vil I sammen med sagsbehandleren tage stilling til om I skal have hjælp, og i så fald hvilken slags.

Alt efter hvor intensiv hjælpen skal være, har vi forskellige former for hjælpeforanstaltninger

Du kan finde os i

Familiehusene Hovedgaden
Hovedgaden 48
3630 Jægerspris

Familiehuset Lundebjergvej
Lundebjergvej 78
3600 Frederikssund