Frederikssund Kommunes logo

Tilsynsteamet

Tilsynsteamet fører tilsyn med børn og under, der er anbragt uden for hjemmet, i netværksplejefamilie, plejefamilier, kommunale plejefamilier, socialpædagogiske opholdssteder, kost- efterskoler eller specialinstitutioner.

Tilsynet sikre den nødvendige tilgang af nye plejefamilier, som skal godkendes af Socialtilsynet, Frederiksberg Kommune.

Det er ligeledes en opgave at godkende og uddanne konkret godkendte plejefamilier og kommunale plejefamilier, og løbende yde plejefamilierne rådgivning og vejledning.

Tilsynet skal medvirke til sikring af at de anbragte børn og unge trives og udvikles i deres anbringelsessteder.

Det kontinuerlige tilsyn med barnet eller den unge er med til at sikre at barnet / den unge får det optimale  ud af anbringelsen. Der er udarbejdet retningslinjer for det personrettede tilsyn.

Tilsynets Fokus

Det personrettede tilsyn har fokus på

  • at der er et klart fokus på barnets / den unges trivsel og udvikling i anbringelsesstedet
  • at sikre at barnet / den unge bliver set og hørt, og at barnet / den unge stemme altid fremgår af tilsynsrapporten
  • at yde rådgivning og vejledning til plejefamilien, og stille sig til rådighed for faglig sparring med andre typer af anbringelsessteder