Frederikssund Kommunes logo

Hjælp til børn og unge i alderen 14 - 18  år og deres familier

Er du mellem 14 og 18 år, eller forældre til en ung på 14 - 18 år, og har du brug for hjælp og/eller særlig støtte, skal du kontakte Center for Familie og Rådgivning.

Her vil du få tildelt en sagsbehandler som vil undersøge og danne sig et billede af hvordan ressourcerne og vanskelighederne i forhold til den unge er.

I vil også blive spurgt til jeres oplevelse af vanskelighederne, og hvordan I har det med en eventuel hjælp fra os. Når undersøgelsen er færdig vil sagsbehandleren sammen med dig og din familie tage stilling til om I skal have hjælp, og i så fald hvilken form for hjælp.

Alt efter hvor intensiv hjælpen skal være, er der forskellige former for hjælp.

Du kan finde os på

Familiehuset Lundebjergvej
Lundebjergvej 78
3600 Frederikssund

Forebyggelseskonsulenterne:

3 konsulenter, der arbejder på overbygningsskolerne, med særlig fokus på fravær og mistrivsel.

Efterværn:

Har du eller dit barn været anbragt og har brug for hjælp i overgangen fra barn til voksen har du mulighed for at få bevilliget efterværn.