Frederikssund Kommunes logo

Hjælp til børn og unge i alderen 13 - 18 år og deres familier

Er du mellem 13 og 18 år, eller forældre til en ung på 13 - 18 år, og har du brug for hjælp og/eller særlig støtte, skal du kontakte Center for Familie og Rådgivning.

Her vil du få tildelt en sagsbehandler som vil undersøge og danne sig et billede af hvordan ressourcerne og vanskelighederne i forhold til den unge er.

I vil også blive spurgt til jeres oplevelse af vanskelighederne, og hvordan I har det med en eventuel hjælp fra os. Når undersøgelsen er færdig vil sagsbehandleren sammen med dig og din familie tage stilling til om I skal have hjælp, og i så fald hvilken for hjælp.

Alt efter hvor intensiv hjælpen skal være, er der forskellige former for hjælp som du kan læse mere om:

Det intensive team
Det forebyggende team
Forebyggelseskonsulenter - sidder på skolerne
Ungekonsulenter - støttekontaktopgaver

Har du eller dit barn været anbragt og har brug for hjælp i overgangen fra barn til voksen har du mulighed for at få bevilliget efterværn.